f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงแคมป์สน
ลงวันที่ 23/01/2562

นายกิติ ชุุนหกิจ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าหมวดทางหลวงเเคมป์สน

หมวดทางหลวงแคมป์สน สังกัดแแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) สำนักงานตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 12 กม.331+446 ตอน เข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง 

          สายทางการควบคุม

          ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน ทุ่งสมอ-แคมป์สน          กม. 41+000-52+320

          ทางหลวงหมายเลข 2278 ตอน หัวนา-กกโอ                 กม. 0+000-18+252

          ทางหลวงหมายเลข 2302 ตอน แก้วงอย-บุ่งน้ำเต้า         กม. 5+000+21+850

          ทางหลวงหมายเลข 2474 ตอน ดงขวาง-ห้วยลาน          กม. 0+000-4+043

          รวมระยะทาง  84.842


'