f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงตาดกลอย
ลงวันที่ 24/01/2562

นายประสิทธิ์ หลวงจันทร์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าหมวดทางหลวงตาดกลอย

หมวดทางหลวงตาดกลอย สังกัดแแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) สำนักงานตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 2216 กม.82+315 ตอน โคกมน-อีเลิศ 

          สายทางการควบคุม

          ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน ตาวตาด-ตาดกลอย       กม. 53+800-71+395

          รวมระยะทาง  100.352


'