f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 27/10/2564 ถึง 27/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และ สอบสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำเเหน่ง คนงาน
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 15/10/2564 ถึง 30/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และสอบสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน
3 ประกาศรับสมัคร 30/09/2564 ถึง 14/10/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำเเหน่ง คนงาน สังกัดเเขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 กรมทางหลวง