f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจปลอดภัยตลอดปีใหม่” โดยมี ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในพิีธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์, สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์, สถานีตำรวจทางหลวง 5 เพชรบูรณ์, ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว ณ บริเวณหน้าสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
title
ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โจ๊ะโหวะ – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (ภูทับเบิก)

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6, นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1, นายสุรศักดิ์ แก้วดี ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม, นายชูชาติ มั่งแพร ผู้อำนวยการควบคุมงานก่อสร้าง, นายสุเทพ ศิลปชัย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โจ๊ะโหวะ – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (ภูทับเบิก) เพื่อเปิดคืนช่องทางให้รถสัญจรบนทางหลัก โดยจะคืนสภาพทางให้สัญจรได้ชั่วคราวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตั้งวันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป