f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการเปิดสนามกีฬาอเนกประสงค์ ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการเปิดสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมด้วย นายสาคร รุ่งเรือง, นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นผู้กล่าวรายงานและ หัวหน้าส่วนราชการ, คณะผู้บริหาร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
title
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ครั้งที่ 10/2562)

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ครั้งที่ 10/2562) เพื่อร่วมหารือข้อราชการ รับทราบ ติดตามนโยบาย และภารกิจสำคัญของจังหวัด โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายสาคร รุ่งเรือง, นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมประชุม ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2)
title
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.55 น. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 เชื่อมสัมพันธ์ไทย-เมียนมา เสริมศักยภาพการเดินทางและขนส่งสินค้าชายแดน อย่างเป็นทางการ โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แห่งราชอาณาจักรไทย และนายอู ฮัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานร่วมในพิธีฯ ณ สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อ.แม่สอด จ.ตาก