Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
title
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 110 รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6, ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 และนายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 110 รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์