f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ, เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ร่วมทำความสะอาด วัดสนธิกรประชาราม
ลงวันที่ 27/09/2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ, เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ร่วมทำความสะอาด วัดสนธิกรประชาราม ณ วัดสนธิกรประชาราม ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์


'