f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 13/12/2565 ถึง 27/12/2565 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 04/07/2565 ถึง 08/07/2565 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, ตำแหน่งพนักงานโยธา
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 04/02/2565 ถึง 12/02/2565 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานโยธา
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11/11/2564 ถึง 23/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21/09/2564 ถึง 30/09/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, ตำแหน่งพนักงานเครื่องกล, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนิติกร
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24/06/2563 ถึง 02/07/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริการ, ตำแหน่งพนักงานโยธา, ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12/02/2563 ถึง 21/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานโยธา
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23/05/2562 ถึง 18/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครังที่ 2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11/03/2562 ถึง 19/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครังที่ 2 ตำแหน่งพนักงานโยธา