f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10/11/2565 ถึง 10/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริการ
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24/06/2565 ถึง 01/07/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, พนักงานโยธา
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 21/01/2565 ถึง 03/02/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานโยธา
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 26/10/2564 ถึง 09/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 09/09/2564 ถึง 19/09/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 16/04/2564 ถึง 31/05/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 05/05/2563 ถึง 15/05/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 08/01/2563 ถึง 26/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานโยธา
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 27/03/2562 ถึง 27/04/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 28/12/2561 ถึง 23/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานโยธา