f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 25/10/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
2 28/09/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ, พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
3 27/09/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ, เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ร่วมทำความสะอาด วัดสนธิกรประชาราม
4 04/08/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. และนำคณะข้าราชการ, พนักงาน, เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม “วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2566
5 20/06/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ปรับปรุงดูแลทรัพย์สินพื้นที่สาธารณประโยชน์
6 20/06/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
7 27/10/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice (COP)
8 21/10/2565 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
9 05/08/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. และนำคณะข้าราชการ, พนักงาน, เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม “วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2565
10 25/05/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
11 21/10/2564 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รส.ทล.6.1 นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ด้วยกำจัดวัชพืช ปรับปรุงพื้นที่ ณ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
12 13/10/2564 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 01/04/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ครบรอบ 109 ปี
14 21/10/2563 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รส.ทล.6.1 พร้อมด้วย นายไพจิตร แสงทอง รส.ทล.6.2 นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ในโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
15 02/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน สานสัมพันธ์ ประจำปี 2563 (RELATIONSHIP GAMES 2020) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 6 โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในพิธี