f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 19/12/2566 ถึง 25/12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
2 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 02/07/2566 ถึง 14/07/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร, พนักงานโยธา, พนักงานเครื่องกล, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
3 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 18/01/2566 ถึง 25/01/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ
4 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 20/07/2565 ถึง 27/07/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา, ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
5 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 07/03/2565 ถึง 12/03/2565 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา
6 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 14/12/2564 ถึง 20/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
7 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 20/10/2564 ถึง 29/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, ตำแหน่งเครื่องกล, ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนิติกร
8 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 16/07/2563 ถึง 22/07/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ, ตำแหน่งพนักงานโยธา, ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
9 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 12/03/2563 ถึง 17/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา
10 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 11/07/2562 ถึง 23/07/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ
11 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 10/05/2562 ถึง 31/05/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา