f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.265+155-กม.266+460 14/05/2567 พช.1/36/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
2 งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนสักหลง-กกกะทอน ระหว่าง กม.288+550-กม.289+750 จ. เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 14/05/2567 พช.1/35/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.334+950-กม.335+585 14/05/2567 พช.1/30/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
4 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอาเซียน ตอน 1 ระหว่าง กม.335+750-กม.336+930 14/05/2567 พช.1/29/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
5 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนตาวตาด-ตาดกลอย ระหว่าง กม.69+350-กม. 71+395 13/05/2567 พช.1/24/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
6 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนแยกศรีเทพ-ซับบอน ระหว่าง กม.36+000-กม. 42+600 15/05/2567 พช.2/30/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
7 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมงคล-น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+900-กม.118+018, กม.119+080-กม.119+130 15/05/2567 พช.2/26/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
8 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนหนองไผ่-ซับพุทรา ตอน 1 ระหว่าง กม.12+375-กม.15+100 15/05/2567 พช.2/29/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
9 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนศรีเทพ-ซับสมอทอด ระหว่าง กม.113+500-กม.115+055 15/05/2567 พช.2/25/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
10 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมงคล-น้ำอ้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.119+130-120+480 15/05/2567 พช.2/27/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
11 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอนหนองระมาน-วังโป่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.12+500-กม.14+450 15/05/2567 พช.2/32/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
12 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนหนองมะค่า-ศรีเทพน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.70+540-กม. 74+485 15/05/2567 พช.2/28/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
13 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอาเซียน ตอน 1 ระหว่าง กม.341+020-กม.341+158 14/05/2567 พช.1/26/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
14 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 2 ระหว่าง กม.8+100-กม.8+730 13/05/2567 พช.1/23/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
15 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.244+500-กม.248+275 RT. 14/05/2567 พช.1/32/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 86 รายการ