f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) เป็นประธานในการประชุม การใช้งานระบบ E-Service สำหรับการจัดการการเข้าถึงบนทางหลวง ในพื้นที่ควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
ลงวันที่ 15/03/2567

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) เป็นประธานในการประชุม การใช้งานระบบ E-Service สำหรับการจัดการการเข้าถึงบนทางหลวง ในพื้นที่ควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) โดยมี ข้าราชการ, พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'