f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 26/02/2563 23/01/2563 550/งท/30/63/011 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 26/02/2563 27/01/2563 550/งท/30/63/014 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
3 น้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร 26/02/2563 13/02/2563 550/35/63/048 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 20/02/2563 28/01/2563 550/40/63/039 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 20/02/2563 28/01/2563 550/40/63/037 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 1 รายการ 20/02/2563 28/01/2563 550/42/63/035 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
7 ซื้อวัสดุงานบ้าน/งานครัว จำนวน 12 รายการ 20/02/2563 28/01/2563 550/50/63/034 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 20/02/2563 28/01/2563 550/40/63/033 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
9 ซื้อวัสดุงานบ้าน/งานครัว จำนวน 14 รายการ 20/02/2563 28/01/2563 550/50/63/040 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/02/2563 29/01/2563 550/60/63/041 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
11 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 600 ลิตร 19/02/2563 14/02/2563 550/งท/35/63/001 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 28 รายการ 14/01/2563 04/12/2562 550/งท/60/63/11 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 15/11/2562 550/งท/30/63/07 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 14/01/2563 15/11/2562 550/งท/63/30/02 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 15/11/2562 550/งท/63/30/01 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 223 รายการ