f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 22/05/2563 550/40/63/118 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 21/05/2563 550/40/63/114 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 21/05/2563 550/40/63/113 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
4 ซื้อวัสดุงานบ้าน/งานครัว จำนวน 1 รายการ 21/05/2563 550/50/63/112 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 25/05/2563 550/40/63/111 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 30/04/2563 550/42/63/100 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
7 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ่จำนวน 4 รายการ 23/04/2563 550/85/63/087 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
8 ซิอน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร 23/04/2563 550/35/63/086 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 10/04/2563 550/40/63/078 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 10/04/2563 550/42/63/077 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 10/04/2563 550/42/63/076 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 550/40/63/075 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 10/04/2563 550/40/63/074 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ 10/04/2563 550/40/63/073 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 10/04/2563 550/60/63/072 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 329 รายการ