f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2566 550/งท/30/66/026 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2566 550/งท/30/66/025 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
3 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 13/12/2565 550/-/66/038 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 08/12/2565 550/40/66/030 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 23/11/2565 550/42/66/028 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
6 ซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหนมุนเร็ว (B 7) จำนวน 1,390 ลิตร 23/11/2565 550/35/66/027 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
7 จ้างย้ายสับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 23/11/2565 550/-/66/026 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 ราย 08/12/2565 550/42/66/029 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ 23/11/2565 550/40/66/025 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 23/11/2565 550/40/66/024 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 23/11/2565 550/42/66/023 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 04/01/2566 550/40/66/044 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 03/01/2566 550/40/66/040 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
14 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 03/01/2566 550/70/66/041 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 13/12/2565 550/45/66/035 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 687 รายการ