f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 15/05/2567 550/40/67/143 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/05/2567 550/40/67/141 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหนองไผ่-นาเฉลียง ตอน 4 ระหว่าง กม.168+780-กม.170+380 15/05/2567 คค06122(ม.2)/68/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
4 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนนาเฉลียง-วังชมภู ตอน 3 ระหว่าง กม.196+490-กม.198+000 14/05/2567 คค06122(ม.2)/67/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
5 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.280+046-กม.280+636 จ.เลย ปริมาณงาน 1 แห่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 24/05/2567 คค06122(ม.2)/69/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 24/04/2567 550/40/67/136 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
7 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่ง่ทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.333+790-กม.334+950 และ กม.335+585-กม.350+350(เป็นช่วงๆ) 14/05/2567 คค06122(ม.2)/66/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
8 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2352 ตอนนาด่าน-สุวรรณคูหา ตอน 2 ระหว่าง กม.13+770-กม.16+000 14/05/2567 คค06122(ม.2)/65/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
9 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ตอน 2 ระหว่าง กม.49+494-กม.51+800 14/05/2567 คค06122(ม.2)/64/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
10 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไฮ ตอน 3 ระหว่าง กม.50+699-กม.53+276 LT. (เป็นช่วง ๆ) 14/05/2567 คค06122(ม.2)/63/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
11 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ 21/05/2567 คค06122/พ.4/4/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 19/04/2567 550/40/67/133 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
13 งานจ้างเหมาทำการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.265+155-กม.266+460 29/04/2567 พช.1/36/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
14 งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนสักหลง-กกกะทอน ระหว่าง กม.288+550-กม.289+750 จ. เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 29/04/2567 พช.1/35/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
15 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.334+950-กม.335+585 29/04/2567 พช.1/30/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 953 รายการ