f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 17/12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
2 ซื้อวัสดุ งานบ้าน/งานครัว 15/11/2566 550/50/67/021 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 10/11/2566 550/40/67/017 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 10/11/2566 550/42/67/016 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 10/11/2566 550/45/67/010 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 06/11/2566 550/42/67/009 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/11/2566 550/งท/30/67/006 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 16/11/2566 550/งท/35/67/007 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 16/11/2566 550/งท/35/67/009 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
10 ซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 16/11/2566 550/งท/35/67/008 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/11/2566 550/งท/30/67/001 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/11/2566 550/งท/30/67/003 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/11/2566 550/งท/30/67/002 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
14 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/09/2566 550/35/66/191 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
15 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/09/2566 550/35/66/190 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 832 รายการ