f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบกับการจราจรบนโครงข่ายทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู ตอน 3 ระหว่าง กม.343+950-กม.345+910 02/05/2567 คค06122(ม.2)/62/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
2 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.280+046-กม.280+636 จ.เลย ปริมาณงาน 1 แห่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 02/05/2567 ึคค06122(ม.2)/61/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
3 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ของแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.280+046-กม.280+636 19/04/2567 คค06122(ม.2)/20/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
4 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบกับการจราจรบนโครงข่ายทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู ตอน 3 ระหว่าง กม.343+950-กม.345+910 19/04/2567 คค06122(ม.2)/24/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
5 งานจ้างเหมาทำการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.265+155-กม.266+460 11/04/2567 คค06122(ม.2)/15/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
6 งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนสักหลง - กกกะทอน ระหว่าง กม.288+550-กม.289+750 จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 11/04/2567 คค06122(ม.2)/12/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
7 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.334+950-กม.335+585 09/04/2567 คค06122(ม.2)/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ 12/03/2567 คค06122/พ.4/2/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ 12/02/2567 คค06122/พ.4/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
10 ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาด วัสดุเก่าชำรุด (เศษเหล็ก,ยางรุยนต์) จำนวน 22 รายการ 06/12/2566 คค06122/พ.4/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
11 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 10 รายการ 31/01/2566 คค06122/พ.4/4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
12 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนโคกงาม-หนองบง ระหว่าง กม.349+250 - กม.350+225 15/11/2565 คค06122(ม.2)/39/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
13 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนศรีบุญเรือง-นากลาง ระหว่าง กม.0+067-กม.1+690 31/10/2565 คค06122(ม.2)/36/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
14 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนโคกงาม-หนองบง ระหว่าง กม.349+250 - กม.350+225 25/10/2565 คค06122(ม.2)/18/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
15 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหัวนา-สักหลง ตอน 1 ระหว่าง กม.258+100-กม.259+175 21/10/2565 คค06122(ม.2)/12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ