f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาด วัสดุเก่าชำรุด (เศษเหล็ก,ยางรุยนต์) จำนวน 22 รายการ 06/12/2566 คค06122/พ.4/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
2 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 10 รายการ 31/01/2566 คค06122/พ.4/4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
3 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนโคกงาม-หนองบง ระหว่าง กม.349+250 - กม.350+225 15/11/2565 คค06122(ม.2)/39/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
4 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนศรีบุญเรือง-นากลาง ระหว่าง กม.0+067-กม.1+690 31/10/2565 คค06122(ม.2)/36/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
5 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนโคกงาม-หนองบง ระหว่าง กม.349+250 - กม.350+225 25/10/2565 คค06122(ม.2)/18/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
6 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหัวนา-สักหลง ตอน 1 ระหว่าง กม.258+100-กม.259+175 21/10/2565 คค06122(ม.2)/12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
7 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข21 ตอนหัวนา-สักหลง ตอน 2 ระหว่าง กม.269+500-กม.270+550 21/10/2565 คค06122(ม.2)/10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
8 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนซับลังกา-แยกศรีเทพ ระหว่าง กม.21+950- กม.29+700 02/11/2565 คค06122(ม.2)/2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 9 รายการ 05/02/2563 คค06122/พ.4/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ