f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 06/07/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนห้วยเชียงดา-ปากชม ระหว่าง กม.112+000- กม.13+200 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 27/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ของแขวงทางหลวงเลยที่2(ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนด่านซ้าย-ปากหมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.5+000-กม.6+175 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 27/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2(ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหนองบง-ภูสวรรค์ ระหว่าง กม.383+325-กม.384+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 28/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนศรีบุญเรือง-นากลาง ระหว่าง กม.0+067-กม.1+690 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 15/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนบ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.4+829- กม.11+120 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 15/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2278 ตอนหัวนา - กกโอ ระหว่าง กม.9+000 - กม.18+135 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 15/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนสามแยกวังชมภู-ชนแดน ระหว่าง กม.16+300 - กม.18+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 15/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนโคกงาม-หนองบง ระหว่าง กม.349+250 - กม.350+225 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 15/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด้่านซ้าย-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.11+149-กท.16+346 และ กม.19+700 - กม.21+026 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 15/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 1191 ตอนท้ายดง-วังหิน ระหว่าง กม.2+860 - กม.6+860 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 250 รายการ