f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 28/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนศรีบุญเรือง-นากลาง ระหว่าง กม.0+067-กม.1+690 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 15/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนบ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.4+829- กม.11+120 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 15/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2278 ตอนหัวนา - กกโอ ระหว่าง กม.9+000 - กม.18+135 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 15/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนสามแยกวังชมภู-ชนแดน ระหว่าง กม.16+300 - กม.18+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 15/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนโคกงาม-หนองบง ระหว่าง กม.349+250 - กม.350+225 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 15/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด้่านซ้าย-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.11+149-กท.16+346 และ กม.19+700 - กม.21+026 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 15/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 1191 ตอนท้ายดง-วังหิน ระหว่าง กม.2+860 - กม.6+860 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 15/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนซับลังกา-แยกศรีเทพ ระหว่าง กม.21+950 - กม.29+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 15/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหัวนา-สักหลง ตอน 2 ระหว่าง กม.269+500-กม.270+550 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 15/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหัวนา-สักหลง ตอน 1 ระหว่าง กม.258+100-กม.259+175 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 247 รายการ