f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 10/01/2566 สทล.6.1/ม.2/202 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
2 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 08/12/2565 สทล.6.1/ม.2/6360 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 08/11/2565 สทล.6.1/ม.2/5799 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
4 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 06/10/2565 สทล.6.1/ม.2/5399 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 06/09/2565 สทล.6.1/ม.2/4660 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 02/08/2565 สทล.6.1/ม.2/3932 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2565 05/07/2565 สทล.6.1/ม.2/3490 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 06/06/2565 สทล.6.1/ม.2/2877 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
9 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 09/05/2565 สทล.6.1/ม.2/2464 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 05/04/2565 สทล.6.1/ม.2/1780 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
11 สรุปฝลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 07/03/2565 สทล.6.1/ม.2/1124 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 02/02/2565 สทล.6.1/ม.2/614 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 10/01/2565 สทล.6.1/ม.2/213 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 02/12/2564 สทล.6.1/ม.2/6425 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 01/11/2564 สทล.6.1/ม.2/5979 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 30 รายการ