f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 08/05/2567 สทล.61./ม.2/1772 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 03/04/2567 สทล.6.1/ม.2/1319 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 05/03/2567 สทล.6.1/ม.2/825 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 06/02/2567 สทล.6.1/ม.2/534 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 10/01/2567 สทล.6.1/ม.2/75 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 08/12/2566 สทล.6/ม.2/5400 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 02/11/2566 สทล.6.1/ม.2/5075 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2566 09/10/2566 สทล.6.1/ม.2/4833 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 05/09/2566 สทล.6.1/ม.2/4357 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
10 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 07/08/2566 สทล.6.1/ม.2/4008 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
11 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 03/07/2566 สทล.6.1/ม.2/3571 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 12/06/2566 สทล.6.1/ม.2/3303 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2566 10/05/2566 สทล.6.1/ม.2/2633 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 10/04/2566 สทล.6.1/ม.2/2166 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 02/03/2566 สทล.6.1/ม.2/1553 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 46 รายการ