f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 17/02/2563 17/02/2563 สทล.6.1/ม.2/487 ลว.13 ก.พ.2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
2 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 08/01/2563 08/01/2563 สทล.6.1/ม.2/9 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ