f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 09/06/2563 สทล.6.1/ม.//2659 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 21/05/2563 สทล.6.1/ม.2/2284 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 03/04/2563 สทล.6.1/ม.2/1421 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
4 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25863 03/03/2563 สทล.6.1/ม.2/819 ลว. 2 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 17/02/2563 สทล.6.1/ม.2/487 ลว.13 ก.พ.2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
6 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 08/01/2563 สทล.6.1/ม.2/9 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ