f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม การประกวดนวัตกรรมของสำนักงาน ทางหลวงที่ 6
ลงวันที่ 15/02/2567

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม การประกวดนวัตกรรมของสำนักงานทางหลวงที่ 6 โดยมี คณะผู้บริหาร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'