f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาด วัสดุเก่าชำรุด จำนวน 22 รายการ 14/11/2566 คค06122/พ.4/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนห้วยเชียงดา-ปากชม ระหว่าง กม.112+000-กม.113+200 19/07/2566 คค06122(ม.2)/48/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
3 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหนองบง-ภูสวรรค์ ระหว่าง กม.383+325-กม.384+100 15/03/2566 คค06122(ม.2)/46/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
4 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนด่านซ้าย-ปากหมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.5+000-กม.6+175 15/03/2566 คค06122(ม.2)/47/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
5 ขายทอดตลาด แบตเตอรี่เก่าชำรุด (งานเงินทุนฯ) 09/02/2566 คค06122/พ.4/5/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
6 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 10 รายการ 09/01/2566 คค06122/พ.4/4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
7 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 17 รายการ 04/01/2566 คค 06122/พ.4/3/2566 ลว 4 มกราคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
8 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนซับลังกา-แยกศรีเทพ ระหว่าง กม.21+900-กม.29+700 21/11/2565 พช.2/26/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 23/11/2565 คค06122/พ.4/2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
10 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหัวนา - สักหลว ตอน 2 ระหว่าง กม.269+500 - กม.270+550 09/11/2565 คค06122(ม.2)/44/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
11 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนโคกงาม-หนองบง ระหว่าง กม.349+250 - กม.350+225 09/11/2565 คค06122(ม.2)/39/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
12 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน ศรีบุญเรือง-นากลาง ระหว่าง กม.0+067-กม.1+690 09/11/2565 คค06122(ม.2)/40/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
13 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหัวนา - สักหลง ตอน 1 ระหว่าง กม.258+100-กม.259+175 09/11/2565 คค06122(ม.2)/43/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/10/2565 คค06122/พ.4/1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
15 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.16+700-กม.18+125 05/10/2565 คค06122(ม.2)/30/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 350 รายการ