f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง งานก่อสร้างที่พักริมทาง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน วังชมภู-บ้านโตก ระหว่าง กม.213+497-กม.213+977 (LT) 15/01/2564 คค06122(ม.2)/84/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
2 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทางของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนหลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.304+067-กม.304+167(LT) 06/01/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
3 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.346+840 - กม.347+400 06/01/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
4 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนเชียงคาน-ปากคาน ตอน 1 ระหว่าง กม.3+000-กม.5+050, กม.5+050-กม.5+500, กม.10+650-กม.11+400 09/11/2563 คค06122(ม.2)/55/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
5 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.321+460-กม.324+370 09/11/2563 คค06122(ม.2)/56/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
6 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนอาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.105+450-กม.106+350, กม.106+400-กม.109+050 09/11/2563 คค06122(ม.2)/57/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
7 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนปากภู-โคกใหญ่ ระหว่าง กม.3+500-กม.8+050 09/11/2563 คค06122(ม.2)/21/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
8 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.25+900-กม.28+775 09/11/2563 คค06122(ม.2)/61/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
9 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนบ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.85+200-กม.88+650 09/11/2563 คค06122(ม.2)/62/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
10 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนเชียงคาน-ปากคาน ระหว่าง กม.0+000-กม.3+000, กม.5+500-กม.9+525 09/11/2563 คค06122(ม.2)/63/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
11 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนบ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.71+150-กม.73+400 09/11/2563 คค06122(ม.2)/60/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
12 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนด่านดู่-โคกงาม ตอน 1 ระหว่าง กม.319+100-กม.321+460 (เป็นตอนๆ) 09/11/2563 คค06122(ม.2)/58/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
13 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2294 ตอนแก่งไฮ-ห้วยติ้ว ระหว่าง กม.4+750-กม.13+800 09/11/2563 คค06122(ม.2)/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
14 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนปากคาน-อาฮี ระหว่าง กม.52+660-กม.55+710 09/11/2563 คค06122(ม.2)/14/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
15 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอนแสงภา-นาปอ ระหว่าง กม.25+300-กม.29+000 09/11/2563 คค06122(ม.2)/59/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 250 รายการ