f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหนองไผ่-นาเฉลียง ตอน 4 ระหว่าง กม.168+780-กม.170+380 30/04/2567 คค06122(ม.2)/68/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
2 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนนาเฉลียง-วังชมภู ตอน 3 ระหว่าง กม.196+490-กม.198+000 30/04/2567 คค06122(ม.2)/67/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2352 ตอนนาด่าน-สุวรรณคูหา ตอน 2 ระหว่าง กม.13+770-กม.16+000 29/04/2567 คค06122(ม.2)/65/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
4 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ตอน 2 ระหว่าง กม.49+494-กม.51+800 29/04/2567 คค06122(ม.2)/64/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
5 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไฮ ตอน 3 ระหว่าง กม.50+699-กม.53+276 LT. (เป็นช่วง ๆ) 29/04/2567 คค06122(ม.2)/63/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
6 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบกับการจราจรบนโครงข่ายทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู ตอน 3 ระหว่าง กม.343+950-กม.345+910 25/04/2567 คค06122(ม.2)/62/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
7 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.280+046-กม.280+636 จ.เลย ปริมาณงาน 1 แห่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 25/04/2567 ึคค06122(ม.2)/61/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
8 งานจ้างเหมาทำการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.265+155-กม.266+460 11/04/2567 พช.1/36/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
9 งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนสักหลง-กกกะทอน ระหว่าง กม.288+550-กม.289+750 จ. เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 11/04/2567 พช.1/35/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
10 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.334+950-กม.335+585 11/04/2567 พช.1/30/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
11 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนห้วยน้ำเงิน-เมืองใหม่ ระหว่าง กม.12+925-กม.14+230 RT และ กม.18+700-กม.19+700 09/04/2567 คค06122(ม.2)/57/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
12 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนศรีบุญเรือง-นากลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.19+000-กม.21+000 09/04/2567 คค06122(ม.2)/56/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
13 งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2314 ตอนหนองวัวซอ-กุดจับ ระหว่าง กม.0+700-กม.17+832 (เป็นช่วง ๆ) จ.อุดรธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 09/04/2567 คค06122(ม.2)/55/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
14 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.355+190-กม.355+250 09/04/2567 คค06122(ม.2)/54/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
15 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2352 ตอนนาด่าน-สุวรรณคูหา ระหว่าง กม.2+150-กม.2+225 09/04/2567 คค06122(ม.2)/53/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 387 รายการ