f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหนองไผ่-นาเฉลียง ตอน 4 ระหว่าง กม.168+780-กม.170+380 29/04/2567 คค06122(ม.2)/68/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
2 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนนาเฉลียง-วังชมภู ตอน 3 ระหว่าง กม.196+490-กม.198+000 29/04/2567 คค06122(ม.2)/67/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2352 ตอนนาด่าน-สุวรรณคูหา ตอน 2 ระหว่าง กม.13+770-กม.16+000 29/04/2567 คค06122(ม.2)/65/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
4 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ตอน 2 ระหว่าง กม.49+494-กม.51+800 29/04/2567 คค06122(ม.2)/64/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
5 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไฮ ตอน 3 ระหว่าง กม.50+699-กม.53+276 LT. (เป็นช่วง ๆ) 29/04/2567 คค06122(ม.2)/63/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
6 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนห้วยน้ำเงิน-เมืองใหม่ ระหว่าง กม.12+925-กม.14+230 RT และ กม.18+700-กม.19+700 09/04/2567 คค06122(ม.2)/57/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
7 งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2314 ตอนหนองวัวซอ-กุดจับ ระหว่าง กม.0+700-กม.17+832 (เป็นช่วง ๆ) จ.อุดรธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 09/04/2567 คค06122(ม.2)/55/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
8 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.355+190-กม.355+250 26/03/2567 คค06122(ม.2)/54/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
9 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2352 ตอนนาด่าน-สุวรรณคูหา ระหว่าง กม.2+150-กม.2+225 09/04/2567 คค06122(ม.2)/53/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
10 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจร ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+150-กม.2+730 09/04/2567 คค06122(ม.2)/52/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
11 งานจ้างเหมาทำการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.82+562-กม.83+386 02/04/2567 คค06122(ม.2)/42/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
12 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ระหว่าง กม.385+175-กม.387+420 และ กม.387+452-กม.389+370 04/04/2567 คค06122(ม.2)/51/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
13 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนทุ่งตาลเลียน-หนองแวง ระหว่าง กม.39+952-กม.41+302 03/04/2567 คค06122(ม.2)/50/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
14 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนศรีบุญเรือง-นากลาง ตอน 4 ระหว่าง กม.27+500 - 29+500 03/04/2567 คค06122(ม.2)/48/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
15 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2315 ตอนหนองวัวซอ-อูบมุง ระหว่าง กม.0+703-กม.5+425 03/04/2567 คค06122(ม.2)/47/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 408 รายการ