f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 16/02/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
2 16/02/2564 รายงานสถานการณ์ COVID-19
3 01/02/2564 วันนี้ ( 1 กุมภาพันธ์ 2564) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
4 01/02/2564 รายงานสถานการณ์ COVID-19
5 12/01/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
6 12/01/2564 รายงานสถานการณ์ COVID-19
7 07/01/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
8 07/01/2564 รายงานสถานการณ์ COVID-19
9 04/01/2564 E-learning
10 24/12/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
11 24/12/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
12 23/12/2563 จัดตั้งตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
13 23/12/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
14 30/09/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19
15 21/09/2563 รายงานสถานการณ์ COVID-19