f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหล่มเก่า แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 07/05/2567 คค 06035/(eb)34/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน กกกะทอน-ด่านดู่ ระหว่าง กม.๒๙๓+๑๐๐ - กม.๒๙๓+๙๔๐ 07/05/2567 คค 06035/(eb)31/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สักหลง-กกกะทอน ระหว่าง กม.277+700-กม.278+370 07/05/2567 คค 06035/(eb)32/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๐๒๕-กม.๑+๒๖๐ 07/05/2567 คค 06035/(eb)30/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงน้ำหนาว แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 07/05/2567 คค 06035/(eb)33/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2567 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.263+090-กม.265+155 LT.,RT. 05/04/2567 คค06035/(eb)27/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2567 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน วังชมภู-บ้านโตก ระหว่าง กม.203+200-กม.205+150 LT.,RT. 05/04/2567 พช.1/33/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2567 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 234 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.16+330-กม.18+000 LT.,RT. 05/04/2567 พช.1/34/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2567 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.348+370-กม.350+430 LT.,RT. 05/04/2567 คค06035/(eb)25/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน น้ำเดื่อ-น้ำดุก ระหว่าง กม.183+765-กม.185+150 05/04/2567 พช.1/25/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 02/04/2567 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงตาดกลอย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 02/04/2567 พช.1/20/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหล่มเก่า แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 02/04/2567 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 จ้างเหมาอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2216ตอน ห้วยสนามทราย-โคกมน ตอน 2 ระหว่าง กม.2+500-กม.8+200 (เป็นช่วงๆ) 29/03/2567 พช.1/6/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
15 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2271 ตอน ปากน้ำ-เฉลียงลับ ตอน 3 ระหว่าง กม.6+300-กม.6+600 ,กม.10+225-กม.10+690 29/03/2567 พช.1/18/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 165 รายการ