f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 14/12/2563 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1.1/3402 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 23/11/2563 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ที่๑.๑/๓๒๓๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 09/10/2563 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1.1/2804 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 03/09/2563 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1.1/2337 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 04/08/2563 สทล.ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1.1/2021 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 17/07/2563 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1.1/1855 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 05/06/2563 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1.1/1464 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 19/05/2563 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1.1/1265 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 สรุปข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 03/04/2563 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1.1/774 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 03/03/2563 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1.1/449 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 2563 05/02/2563 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1.1/256 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 สรุปข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.2562 08/01/2563 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่1.1/35 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 04/12/2562 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1.1/2416 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 05/11/2562 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่1.1/2235 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
15 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 03/10/2562 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1.1/2022 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 24 รายการ