f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 20/04/2564 551/45/64/120 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ 20/04/2564 551/-/64/121 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 19/04/2564 551/-/64/119 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 23 รายการ 19/04/2564 551/-/64/118 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 19/04/2564 551/45/64/117 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 19 รายการ 19/04/2564 551/60/64/115 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 19/04/2564 551/-/64/116 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/04/2564 551/35/64/17 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 08/04/2564 551/60/64/114 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 08/04/2564 551/80/64/113 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 08/04/2564 551/40/64/111 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 08/04/2564 551/40/64/110 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 08/04/2564 551/30/64/45 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒๓ รายการ 08/04/2564 551/30/64/44 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
15 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 08/04/2564 551/-/64/12 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 859 รายการ