f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 28 รายการ 04/11/2562 30,044.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ จ้างรื้อถอนและเปลี่ยนแนวติดตั้งสายเมนไฟฟ้า บริเวณสนามกีฬาของสำนักงานทางหลวงที่ 6 25/10/2562 14,873.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/09/2562 22,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 6,846.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 29/08/2562 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 16/09/2562 23,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 16/09/2562 46,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 02/09/2562 110,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 02/09/2562 40,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 02/09/2562 70,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 29/08/2562 62,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 29/08/2562 26,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนน 12 รายการ 17/09/2562 141,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 31 รายการ 16/09/2562 113,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 26/08/2562 35,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 281 รายการ