f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2385 ตอนนายม-เพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.7+150-กม.10+450 25/03/2563 11,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 25/02/2563 7,129.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 24/03/2563 7,235.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 1รายการ 24/03/2563 5,476.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกล ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 14 รายการ 24/03/2563 25,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 24/02/2563 7,235.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหนองบง-ภูสวรรค์ ระหว่าง กม.376+500-กม.378+850 25/03/2563 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนเหมืองแพร่-นาเจริญ ระหว่าง กม.20+000-กม.24+000 25/03/2563 10,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอนนาเมืองไทย-บ้านกลาง ระหว่าง กม.23+600-กม.25+616 และทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนคีรีวงกต-ปากมั่ง ระหว่าง กม.96+685-กม.97+310 และ กม.97+390-กม.97+654 25/03/2563 10,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2479 ตอนนาจาน-น้ำแคม ระหว่าง กม.0+950-กม.7+950 (เป็นตอนๆ) 25/03/2563 13,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ตอน 2 ระหว่าง กม.266+500-กม.268+540 25/03/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.31+000-กม.34+000 25/03/2563 10,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนอาฮี-เหมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.109+300-กม.113+102 25/03/2563 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ระหว่าง กม.26+000-กม.30+360 25/03/2563 10,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนบ่อโพธิ์-โคกงาม ตอน 1 ระหว่าง กม.88+650-กม.90+071 23/03/2563 13,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 284 รายการ