f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 11/06/2567 6,975.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 14/06/2567 12,970.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 11/06/2567 5,666.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 05/06/2567 8,218.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 15/05/2567 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/06/2567 18,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 28/05/2567 5,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2567 38,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2567 21,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2567 17,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567 04/06/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ขายทอดตลาด เครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 31/05/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 28/05/2567 26,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 28/05/2567 10,941.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 21/05/2567 21,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,110 รายการ