f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองหิน-เอราวัณ ระหว่าง กม.0+170-กม.1+180 01/04/2564 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอนห้วยเชียงดา-ปากชม ช่วง กม.115+750-กม.116+850 29/03/2564 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2(ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองบง-ภูสวรรค์ ระหว่าง กม.392+000-39 01/04/2564 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/01/2564 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 22/01/2564 21,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 22/01/2564 18,476.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 22/01/2564 82,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซือวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 20 รายการ 22/01/2564 23,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/01/2564 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 22/01/2564 18,476.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/01/2564 16,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 23/02/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนซับสมอทอด-หนองไผ่ ระหว่าง กม.144+000-กม.146+714 และทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมงคล-น้ำอ้อม ระหว่าง กม. 115+300-กม.116+600 07/12/2563 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 537 รายการ