f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 27/09/2566 5,834.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 27/09/2566 20,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 26/09/2566 6,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/09/2566 39,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 26/09/2566 199,275.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ 26/09/2566 111,345.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เครียวเซร่า จำนวน 1 เครื่อง 26/09/2566 5,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จ้างทำถาดสังกะสีเตรียมตัวอย่างวัสดุ จำนวน 2 รายการ 25/09/2566 23,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/09/2566 10,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 19/09/2566 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อกล้องดิจิตอล ความละเอียด 32.5 ล้านพิกเซล 18/09/2566 59,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จ้างซ่อมประตูม้วนเหล็ก จำนวน 1 บาน 12/09/2566 9,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2566 09/10/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยาพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/09/2566 9,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/09/2566 150,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 979 รายการ