f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/09/2566 30,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ 25/09/2566 13,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 25/09/2566 33,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 25/09/2566 89,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น 25/09/2566 8,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 07/09/2566 11,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 07/09/2566 6,469.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 12/09/2566 12,528.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 07/09/2566 6,469.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/09/2566 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 06/09/2566 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 06/09/2566 21,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 31/08/2566 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 31/08/2566 257,313.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 30/08/2566 37,139.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 979 รายการ