f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1036 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากภู-เชียงคาน ตอน 2 ระหว่าง กม.375+850-กม.376+805 20/09/2561 18,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1037 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.344+350-กม.345+030 20/09/2561 35,565,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1038 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.410+610-กม.411+365, กม.412+360-กม.412+645 20/09/2561 19,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1039 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.31+740-กม.34+350 20/09/2561 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1040 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2(ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนบ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.63+225-กม.63+275 18/09/2561 10,142,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1041 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนอาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.83+057-กม.85+057 20/09/2561 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1042 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนอาฮี-เหมืองแพร่ ตอน 3 ระหว่าง กม.60+682-กม.65+850, กม.66+120-กม.66+520 20/09/2561 16,700,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1043 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ตอน 1 ระหว่าง กม.10+920-กม.15+500 20/09/2561 13,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1044 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอนแสงภา-นาปอ ระหว่าง กม.0+000-กม.1+920, กม.5+850-กม.8+500, กม.9+000-กม.9+970 20/09/2561 18,700,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1045 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหนองบง-ภูสวรรค์ ระหว่าง กม.373+000-กม.386+950 (เป็นตอน ๆ) 20/09/2561 11,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1046 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.331+380-กม.338+000, กม.344+172-กม.345+655 20/09/2561 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1047 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนโคกงาม-หนองบง ตอน 2 ระหว่าง กม.346+000-กม.364+675 (เป็นตอน ๆ) 20/09/2561 11,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1048 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) บนทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมงคล-น้ำอ้อม ระหว่าง กม.128+535-กม.129+185 และทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนหนองแดง-ห้วยไร่ ระหว่าง กม.78+516-กม.78+675 19/09/2561 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1049 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอนหนองระมาน-วังโป่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.13+850-กม.15+050 20/09/2561 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1050 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนซับสมอทอด-หนองไผ่ ระหว่าง กม.141+610-กม.142+725 LT. 19/09/2561 18,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,036 ถึง 1,050 จาก 1,074 รายการ