f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.14+234-กม.15+034 23/04/2567 45,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ของแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.280+046-กม.280+636 19/04/2567 27,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบกับการจราจรบนโครงข่ายทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู ตอน 3 ระหว่าง กม.343+950-กม.345+910 19/04/2567 75,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนห้วยเชียงดา-ปากชม ระหว่าง กม.129+100-กม.129+920 19/04/2567 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.333+790-กม.334+950 และ กม.335+585-กม.350+350 (เป็นช่วง ๆ) 09/04/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนตาวตาด-ตาดกลอย ระหว่าง กม.69+350-กม. 71+395 13/05/2567 15,999,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนแยกศรีเทพ-ซับบอน ระหว่าง กม.36+000-กม. 42+600 15/05/2567 50,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมงคล-น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+900-กม.118+018, กม.119+080-กม.119+130 15/05/2567 19,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนหนองไผ่-ซับพุทรา ตอน 1 ระหว่าง กม.12+375-กม.15+100 15/05/2567 19,999,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2099 ตอนอาฮี-ท่าลี่ ระหว่าง กม.0+000-กม.2+390 22/04/2567 16,999,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอนแสงภา-นาปอ ตอน 1 ระหว่าง กม.13+510-กม.16+485 22/04/2567 19,999,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนศรีเทพ-ซับสมอทอด ระหว่าง กม.113+500-กม.115+055 15/05/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมงคล-น้ำอ้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.119+130-120+480 15/05/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอนหนองระมาน-วังโป่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.12+500-กม.14+450 15/05/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 01/04/2567 17,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,077 รายการ