f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนแยกศรีเทพ-ซับบอน ระหว่าง กม.32+800-กม.34+325 25/03/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนนางั่ว-ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.0+025-กม.2+350 25/03/2563 50,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนบ้านใหม่-นาด้วง ตอน 1 ระหว่าง กม.18+570-กม.22+085 25/03/2563 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนอาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.59+550-กม.60+850 12/03/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 05/03/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 11/03/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.18+900-กม.20+000 11/03/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนบ้านเพีย-ทุ่งตาลเลียน ระหว่าง กม.29+000-กม.32+636 11/03/2563 11,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.0+800-กม.1+800 และ กม.7+500-กม.8+500 11/03/2563 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนศรีบุญเรือง-วังหมื่น ระหว่าง กม.72+000-กม.73+569 และ กม.76+000-กม.77+891 11/03/2563 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนหนองมะค่า-ศรีเทพน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.80+463-กม.81+849 11/03/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนแยกศรีเทพ-ซับบอน ระหว่าง กม.65+150-กม.73+000 12/03/2563 80,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนคลองกระจัง-ศรีเทพ ระหว่าง กม.90+800-กม.94+550 12/03/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนซับสมอทอด-หนองไผ่ ระหว่าง กม.146+800-กม.148+800 12/03/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนหนองแดง-ห้วยไร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.102+553-กม.104+000 และ กม.105+000-กม.106+250 11/03/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 284 รายการ