f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา, พนักงานโยธา 1 อัตรา, พนักงานเครื่องกล 2 อัตรา, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 1 อัตรา
ลงวันที่ 22/05/2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา, พนักงานโยธา 1 อัตรา, พนักงานเครื่องกล 2 อัตรา, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ดังมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1025 ดาวน์โหลด

'