f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
การขออนุญาตยานพาหนะเดินบนทางหลวง
ลงวันที่ 16/11/2561

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การขออนุญาตยานพาหนะเดินบนทางหลวง 306 ดาวน์โหลด
แบบการขออนุญาตยานพาหนะเดินบนทางหลวง 181 ดาวน์โหลด

'