f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ลงวันที่ 05/05/2563

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ตามโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'