f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัดสนธิกรประชาราม จ.เพชรบูรณ์
ลงวันที่ 14/11/2561

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) และแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัดสนธิกรประชาราม ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์, ม.3 และ ช.พัน.8 พล.ม.1 ณ วัดสนธิกรประชาราม ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์


'