f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณี ปีใหม่ไทย
ลงวันที่ 26/04/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณี ปีใหม่ไทย ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดฯ และแขวงทางหลวงในสังกัดฯ รวมถึงได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจาก นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย, นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมี แขวงทางหลวงในสังกัดฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'