f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ลงวันที่ 05/11/2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และตัดแต่งกิ่งไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'