f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำปี ประจำปี 2561
ลงวันที่ 31/10/2561

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 และนายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำปี ประจำปี 2561 ภายในงาน นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อันเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาประดิษฐานบนเรือ และร่วมกับกรมเวียง วัง คลัง นา แห่องค์พระพุทธมหาธรรมราชาทางเรือไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร เพื่อประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และประชาชนจำนวนมาก ร่วมพิธีฯ ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์


'