f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมทบทวนแนวทางการแก้ปัญหา (Conceptual Design) การจัดทำแผนรายประมาณการ งบประมาณประจำปี 2565
ลงวันที่ 23/02/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมทบทวนแนวทางการแก้ปัญหา (Conceptual Design) การจัดทำแผนรายประมาณการ งบประมาณประจำปี 2565 โดยมี ดร.พฤทธิพงศ์ สิงหติราช รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ ผอ.แขวงทางหลวงเลยที่ 1, คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'