f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม (ครั้งที่ 2/2564) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด
ลงวันที่ 22/03/2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม (ครั้งที่ 2/2564) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รส.ทล.6.1, แขวงทางหลวงในสังกัด, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)


'