f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวก และปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564
ลงวันที่ 23/03/2564
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ายบำรุงทาง) เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวก และปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Application “ZOOM” จากห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักบริหารบำรุงทาง มายังส่วนภูมิภาค โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
 

'