f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง
ลงวันที่ 07/06/2566

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย แขวงทางหลวงในสังกัด และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหมวดทางหลวงเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์


'