f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมสังเกตการณ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารความปลอดภัยในพื้นที่งานบำรุงรักษาทางหลวง (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 16 สำหรับหมวดทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
ลงวันที่ 28/06/2566

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมสังเกตการณ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารความปลอดภัยในพื้นที่งานบำรุงรักษาทางหลวง (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 16 สำหรับหมวดทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) โดยมี คณะวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักบริหารบำรุง เป็นผู้สาธิตการฝึกปฏิบัติเสริมสร้าง ประสบการณ์จากสถานการณ์จำลองอุบัติเหตุในพื้นที่ทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'