f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายพฤทธิพงศ์ สิงหติราช รองผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ การจัดทำ Checklist ผลทดสอบ
ลงวันที่ 18/08/2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายพฤทธิพงศ์ สิงหติราช รองผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ การจัดทำ Checklist ผลทดสอบ โดยมี แขวงทางหลวงในสังกัด, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดลย


'