f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม การนำเสนอข้อมูลและสาธิตระบบสารสนเทศบริหารบำรุงรักษาสะพาน (BMMS)
ลงวันที่ 22/08/2566

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม การนำเสนอข้อมูลและสาธิตระบบสารสนเทศบริหารบำรุงรักษาสะพาน (BMMS) โดยมี ข้าราชการจากสำนักก่อสร้างสะพาน งาน BMMS เป็นผู้บรรยายสรุป พร้อมด้วย แขวงทางหลวงในสังกัด, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'