f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม ประจำเดือนมกราคม (ครั้งที่ 1/2567) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงาน ของแขวงทางหลวงในสังกัด
ลงวันที่ 29/01/2567

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม ประจำเดือนมกราคม (ครั้งที่ 1/2567) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงาน ของแขวงทางหลวงในสังกัด โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6, แขวงทางหลวงในสังกัด, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'