f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network 27/08/2562 550/20/62/205 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
137 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ AII IN ONE สำหรับงานประมวลผลพร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฎิบัติการ 27/08/2562 550/20/62/206 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
138 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 30/08/2562 550/60/62/211 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
139 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 180 กก./ ตร.ซม. 27/08/2562 550/60/62/202 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
140 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 30/08/2562 550/60/62/214 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 30/08/2562 550/40/62/213 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
142 ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 1 เครื่อง 27/08/2562 550/20/62/210 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
143 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฎิบัติการ 27/08/2562 550/20/62/208 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
144 ซื้อเครื่องคอมพิิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฎิบัติการ 27/08/2562 550/20/62/207 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
145 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 17 รายการ 23/08/2562 550/งท/62/051 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
146 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 23/08/2562 550/งท/30/62/046 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
147 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 23/08/2562 550/งท/30/62/049 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
148 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 550/งท/30/62/053 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
149 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 550/งท/30/62/052 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
150 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ 13/08/2562 550/20/62/180 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 136 ถึง 150 จาก 304 รายการ