f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
226 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 23/11/2561 550/45/62/017 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
227 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 23/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
228 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 23/11/2561 550/45/62/019 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 23/11/2561 550/42/62/020 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 23/11/2561 550/40/62/021 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
231 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 23/11/2561 550/60/62/011 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
232 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/11/2561 550/60/62/010 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
233 ซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร 19/11/2561 550/35/61/227 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
234 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 ของแขวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย - แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ระหว่าง กม.341+940-กม.342+020 18/09/2561 คค06122(ม.2)/61/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
235 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2314 ตอนหนองวัวซอ-กุดจับ ระหว่าง กม.1+700-กม.2+540 20/09/2561 คค06122(ม.2)/69/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
236 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ระหว่าง กม.19+700-กม.20+700 20/09/2561 คค06122(ม.2)/68/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
237 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2315 ตอนหนองวัวซอ-อูบมุง ระหว่าง กม.9+000-กม.12+200, กม.12+850-กม.19+000 20/09/2561 คค06122(ม.2)/67/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
238 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู- เขื่อนอุบลรัตน์ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+575-กม.23+775 20/09/2561 คค06122(ม.2)/66/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
239 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.57+530-กม.66+400 RT. (เป็นช่วง ๆ) 20/09/2561 คค06122(ม.2)/65/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
240 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไฮ ระหว่าง กม.46+030-กม.46+365 20/09/2561 คค06122(ม.2)/64/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 226 ถึง 240 จาก 304 รายการ