f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 05/01/2564 550/งท/30/64/47 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
32 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 05/01/2564 550/งท/30/64/44 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
33 ซือวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 16/12/2563 550/40/64/022 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
34 ซื้อกระดาษ(CBR) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม.เบอร์ 5 16/12/2563 550/80/64/024 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 16/12/2563 550/60/64/025 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
36 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 30/11/2563 550/45/64/012 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
37 เสื้อจราจรสะท้อนแสงสีเขียว พร้อมพิมพ์ชื่อหน่วยงาน จำนวน 12 ตัว 16/12/2563 550/80/64/023 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
38 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 09/11/2563 550/งท/30/64/03 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
39 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 09/11/2563 550/งท/30/64/01 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
40 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/12/2563 550/งท/30/64/40 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
41 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/12/2563 550/งท/30/64/41 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
42 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/11/2563 550/งท/30/64/14 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
43 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/11/2563 550/งท/30/64/34 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
44 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 09/11/2563 550/งท/30/64/02 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
45 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 09/11/2563 550/งท/30/64/08 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 31 ถึง 45 จาก 482 รายการ