f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ-ซับสมอทอด ระหว่าง กม.125+450- กม.126+700 05/02/2563 28/01/2563 คค06122(ม.2)/80/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 18/12/2562 25/11/2562 550/40/63/024 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 18/12/2562 25/11/2562 550/45/63/023 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
34 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 18/12/2562 25/11/2562 550/45/63/22 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 18/12/2562 20/11/2562 550/42/63/014 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 18/12/2562 20/11/2562 550/60/63/013 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 18/12/2562 20/11/2562 550/60/63/012 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
38 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 18/12/2562 20/11/2562 550/80/63/011 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
39 ซื้อหญ้าเทียม ขนหญ้ายาว 15 มม. 18/12/2562 11/11/2562 550/80/63/009 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
40 ซื้อชุดโคมไฟ LED ขนาด 300 วัตต์ IP 65 18/12/2562 05/11/2562 550/45/63/007 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
41 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 28 รายการ 18/12/2562 04/11/2562 550/45/63/003 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
42 จ้างรื้อถอนและเปลี่ยนแนวติดตั้งสายเมนไฟฟ้า บริเวณสนามกีฬาของสำนักงานทางหลวงที่ 6 18/12/2562 25/10/2562 550/-/63/002 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
43 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 10/10/2562 17/09/2562 550/งท/30/62/066 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
44 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 10/10/2562 18/09/2562 550/งท/30/62/003 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
45 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 10/10/2562 29/08/2562 550/งท/30/62/056 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 31 ถึง 45 จาก 227 รายการ