f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 10/10/2562 16/09/2562 550/งท/30/62/064 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
47 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 10/10/2562 16/09/2562 550/งท/30/62/063 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
48 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 10/10/2562 02/09/2562 550/งท/30/62/061 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
49 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 10/10/2562 02/09/2562 550/งท/30/62/060 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
50 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 10/10/2562 29/08/2562 550/งท/30/62/057 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
51 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 10/10/2562 29/08/2562 550/งท/30/62/055 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
52 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนน 12 รายการ 10/10/2562 17/09/2562 550/งท/30/62/067 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
53 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 31 รายการ 10/10/2562 16/09/2562 550/งท/30/62/070 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
54 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 25/09/2562 26/08/2562 550/20/62/199 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
55 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 12 นิ้ว 25/09/2562 27/08/2562 550/20/62/200 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
56 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 25/09/2562 27/08/2562 550/20/62/201 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
57 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 5 เครื่อง 25/09/2562 27/08/2562 550/20/62/203 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
58 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก กระดาษ A 3 25/09/2562 30/08/2562 550/20/62/204 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
59 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network 25/09/2562 27/08/2562 550/20/62/205 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
60 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ AII IN ONE สำหรับงานประมวลผลพร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฎิบัติการ 25/09/2562 27/08/2562 550/20/62/206 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 46 ถึง 60 จาก 227 รายการ