f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไฮ ระหว่าง กม.46+365-กม.48+028 LT. 14/04/2563 คค06122(ม.2)/67/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
47 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนศรีบุญเรือง-วังหมื่น ระหว่าง กม.83+490-กม.84+190 14/04/2563 คค06122(ม.2)/77/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
48 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.2+000-กม.6+000 31/03/2563 คค06122(ม.2)/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
49 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนศรีบุญเรือง-วังหมื่น ระหว่าง กม.72+000-กม.73+569 และ กม.76+000-กม.77+891 31/03/2563 คค06122(ม.2)/7/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
50 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนหนองแดง-ห้วยไร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.102+553-กม.104+000 และ กม.105+000-กม.106+250 31/03/2563 คค06122(ม.2)/6/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
51 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.18+900-กม.20+000 31/03/2563 คค06122(ม.2)/8/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
52 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนบ้านเพีย-ทุ่งตาลเลียน ระหว่าง กม.29+000-กม.32+636 31/03/2563 คค06122(ม.2)/9/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
53 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนน้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.381+000-กม.383+800 31/03/2563 พช.1/14/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
54 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนนางั่ว-ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.29+300-กม.31+540 31/03/2563 พช.1/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
55 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนทุ่งตาลเลียน-หนองแวง ระหว่าง กม.42+000-กม.44+112 14/04/2563 คค06122(ม.2)/65/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
56 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.15+000-กม.17+200 14/04/2563 คค06122(ม.2)/64/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
57 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนศรีบุญเรือง-นากลาง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+500-กม.11+000 14/04/2563 คค06122(ม.2)/63/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
58 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนบ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.78+300-กม.82+350 (เป็นตอน ๆ) 15/04/2563 คค06122(ม.2)/62/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
59 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2140 ตอนวังสะพุง-นาหลวง ระหว่าง กม.11+940-กม.13+700 15/04/2563 คค06122(ม.2)/56/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
60 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนหนองมะค่า-ศรีเทพน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.76+700-กม.77+750 15/04/2563 คค06122(ม.2)/55/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 46 ถึง 60 จาก 329 รายการ