f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนสามแยกวังชมภู-ชนแดน ระหว่าง กม.1+400-กม.3+800 09/04/2563 คค06122(ม.2)/23/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
77 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวง ทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.341+400-กม.342+042 และ กม.343+645-กม.344+380 09/04/2563 คค06122(ม.2)/31/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
78 งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2258 ตอนสะเดาะพง-เสลียงแห้ง 2 ระหว่าง กม.0+150-กม.1+375 08/04/2563 พช.1/ 17 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
79 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2385 ตอนนายม-เพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.7+150-กม.10+450 09/04/2563 พช.1/ 22 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 25/02/2563 550/งท/40/18/63 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
81 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 24/03/2563 550/งท/40/17/63 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
82 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 1รายการ 17/04/2563 คค06122/พ.4/5/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
83 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกล ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 14 รายการ 17/04/2563 คค06122พ.4/4/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 24/02/2563 550/งท/40/17/63 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
85 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหนองบง-ภูสวรรค์ ระหว่าง กม.376+500-กม.378+850 09/04/2563 คค06122(ม.2)/28/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
86 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนเหมืองแพร่-นาเจริญ ระหว่าง กม.20+000-กม.24+000 08/04/2563 คค06122(ม.2)/24/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
87 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอนนาเมืองไทย-บ้านกลาง ระหว่าง กม.23+600-กม.25+616 และทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนคีรีวงกต-ปากมั่ง ระหว่าง กม.96+685-กม.97+310 และ กม.97+390-กม.97+654 09/04/2563 คค06122(ม.2)/33/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
88 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2479 ตอนนาจาน-น้ำแคม ระหว่าง กม.0+950-กม.7+950 (เป็นตอนๆ) 09/04/2563 คค06122(ม.2)/27/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
89 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ตอน 2 ระหว่าง กม.266+500-กม.268+540 09/04/2563 คค06122(ม.2)/32/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
90 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.31+000-กม.34+000 08/04/2563 คค06122(ม.2)/30/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 329 รายการ