f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน4 ระหว่าง กม.10+550-กม.15+550 02/08/2562 31/07/2562 พช.1/ 50 /2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
77 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 2 ระหว่าง กม.9+425-กม.9+975 02/08/2562 31/07/2562 พช.1/ 49 /2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
78 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.8+875-9+425 02/08/2562 31/07/2562 พช.1/48/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
79 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 11/07/2562 02/07/2562 550/งท/30/62/042 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
80 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 03/07/2562 18/06/2562 550/งท/30/62/041 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
81 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Samsung จำนวน 2 กล่อง 03/07/2562 17/06/2562 550/งท/40/62/045 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 19/06/2562 12/06/2562 550/งท/40/62/044 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
83 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/06/2562 11/03/2562 550/งท/30/62/031 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
84 ซื้อยาง จำนวน 4 เส้น 14/06/2562 27/05/2562 550/งท/30/62/034 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
85 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/06/2562 05/06/2562 550/งท/30/62/039 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
86 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 18 รายการ 14/06/2562 05/06/2562 550/งท/30/62/040 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
87 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 14/06/2562 13/03/2562 550/งท/30/62/030 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
88 ซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 12,000 ลิตร 13/06/2562 06/06/2562 550/35/62/136 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
89 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 06/06/2562 27/05/2562 550/งท/60/62/037 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
90 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 05/06/2562 27/05/2562 550/งท/30/62/036 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 227 รายการ